תחום למידה ארגונית

לומדת אבטחת מידע – BDO

אבטחת מידע

אבטחת מידע, תוכן חשוב מחוייב בכל חברה. הנושא מוכר, כל חברה פועלת כל הזמן לבדוק כי המידע שלה מוגן.

פרצות של אבטחת מידע בארגון עשויות לעלות מיליונים לארגון בנוסף לפגיעה בתדמית החברה. לעיתים קרובות פריצת אבטחת מידע חושפת את הארגון גם לתביעות מצד לקוחות החברה וכשמדובר על פירמה של ראיית חשבון  ויעוץ עסקי, התביעות עלולות להגיע למיליוני שקלים ונזק תדמיתי חמור.

לומדת אבטחת מידע היא אחת מהאפשרויות להעברת התוכן וחשיבות השמירה על המידע. הלקוח ביקש תוצר שיהיה חלק ממעטפת כולל של שמירה על מידע, שאנשי הארגון ועובדים חדשים יוכלו לקרוא ולחזור אליו  אחת לתקופה.

הפתרון הנבחר למול כמות החומר והנושא הינו תוצר למידה אינטראקטיבי, לומדה שבה הלומד עוברת על כלל הנושאים ופועל באופן אקטיבי לקריאת החומר וביצוע שעלות והפעלות להבהרת החומר הנלמד.

נושאי אבטחת מידע חולקו לנושאים והלמידה מתרחשת בסביבת העבודה של הלומד והוא נחשף אליהן בהדרגתיות מהמקרו למיקרו ומהמרחב הפיזי הציבורי למרחב הוירטואלי האישי: אבטחה פיזית (עמדת העבודה), מחשב אישי, הרשאות וסיסמאות, דוא"ל, טלפון ואינטרנט.

התוצר משלב פיצוח תוכן ייחודי המוביל את הלומד במרחבי העבודה הפיזים אל הוירטואלים בשילוב עם גרפיקה וגיפים הפזורים לאורך הלומדה התומכים בתוכן ובמטרות הביניים.