תחום שירותים מנוהלים (BPO)

פרויקט ההדרכה של מינהל התכנון

מינהל התכנון

פרויקט מינהל התכנון יצא לדרך כבר בשנת 2014, כשג'ון ברייס פתרונות למידה זכתה להוביל את פרויקט ההדרכה וההטמעה של "הרפורמה בתכנון ובניה". הפרויקט כלל בראשית הדרך הדרכות והטמעה מקצועית בהיקף גדול מאוד בכלל הוועדות המקומיות לתכנון ולבניה: כ- 5000 עובדים ב-130 ועדות מהחרמון ועד אילת. במהלך השנים ההתקשרות הוארכה מספר פעמים לבקשת מינהל התכנון, ומהדרכות לוועדות מקומיות בלבד – הפרויקט הפך לזרוע ההדרכה הביצועית של מינהל התכנון. כיום הפרןיקט מספק את כלל פתרונות הלמידה למערכת התכנון והבנייה בכל הדרגים: ארצי, מחוזי ומקומי.

הפרויקט הוא "שירות מנוהל" וכולל הדרכה בפועל, תפעול הדרכה (רישום, תיאום קורסים, כיתות, גמול השתלמות), הטמעה מקצועית, ייעוץ ארגוני, ופיתוח תוצרי למידה מסורתיים ומתוקשבים. עולם התוכן הייחודי מחייב גם כוח אדם מקצועי מתאים: צוות הפרויקט כולל גם אדריכלים, מתכנני ערים ועורכי דין שגויסו במיוחד כמדריכים, מטמיעים וממחי תוכן.

עולם התכנון הוא דינמי ונדרש להתאים את עצמו בכל פעם לעדכוני החקיקה התכופים. אם "הרפורמה בתכנון ובניה" היא תיקון מספר 101 לחוק התכנון והבניה, היום, אחרי 8 שנים, אנחנו כבר עוסקים בהטמעת תיקון מספר 140. הפרויקט מלווה את מינהל התכנון בעבודה השוטפת ומספק את המענה ההדרכתי לנושאים התכנוניים שעל סדר היום.